CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Lượt xem: 164

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của khách hàng mục đích quản lý Người Tiêu Dùng liên quan đến các hoạt động mua sản phẩm trên website và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong việc kinh doanh bán sản phẩm chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc mua sản phẩm.

Thông tin cá nhân mà SIMQUOCTE thu thập bao gồm:

+ Họ và tên

+ Địa chỉ

+ Điện thoại

+ Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

+ Tên sản phẩm

+ Số lượng

+ Thời gian giao nhận sản phẩm

Công ty thu thập các thông tin trên tại các mục…(https://simquocte.com.vn/lien-he và https://simquocte.com.vn/checkout)

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được SIMQUOCTE sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, SIMQUOCTE chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về vandangthai0412@gmail.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Admin: Văn Đặng Thái

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do SIMQUOCTE. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

– Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Admin: VĂN ĐẶNG THÁI

Địa chỉ: 83 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0934092477

Website: simquocte.com.vn

Email: vandangthai0412@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

SIMQUOCTE không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: vandangthai0412@gmail.com

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu SIMQUOCTE chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại SIMQUOCTE việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật SIMQUOCTE cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. SIMQUOCTE cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  •  Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  •  Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  •  Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Vì SIMQUOCTE hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của SIMQUOCTE, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0934092477 hoặc email: vandangthai0412@gmail.com

Bài viết khác